• украинский
  • английский
  • русский
+380487874567 телефон
+380975616732 телефон
+380930932424 телефон
+380949480567 телефон
qzoneodessa2016@gmail.com email
+38(097) 561 67 32 viber
+38(097) 561 67 32 whatsapp

Користувацька угода

Поняття, що використовуються в цій Угоді:

"Користувач" - фізична особа, яка здійснила заявку на сайті відповідно до умов цієї Угоди.

Компанія " Qzone — - ФОП Соломонова Л. Е, що є правовласником сайту.

» Сайт " — ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://qzone.com.ua/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги, що надаються. Веб-сайт надає Користувачеві можливість через Інтернет взаємодіяти з системою бронювання Квесту на бажаний час, місце і різновид Квесту (Сеанс), включаючи можливість отримати наявні описи, зображення, наявність та умови, а також вартість бронювання Сеансу. Відносини, пов'язані з бронюванням Квесту регулюються окремими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.

«Квест» — розважальний ігровий захід, що починається в зазначений в розкладі час доби і проходить протягом певного безперервного проміжку часу, відповідно до визначеного організатором сценарієм і умовами, які включають в себе вимоги і правила, в тому числі обмеження за віком, складом і кількістю учасників квесту (не більше і не менше зазначеного на сайті допустимого числа учасників), обмежень за їх станом здоров'я і фізичним станом (в частині неприпустимості в учасників квесту станів алкогольного або, перешкоджають участі в квесті), і т. п., в залежності від умов конкретного квесту.

«Персональні дані» — будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

Загальні положення:
1.1. Ця Угода є договором, що укладається між Qzone і Користувачем і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Soundcloud. Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів Сайту.

1.2. Відповідно до статті ст. 633 Цивільного кодексу України (ЦКУ), ця угода визнається публічною офертою.

1.3. Ця угода вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами в порядку, визначеному п. 1.4. цієї Угоди.

1.4. Пройшовши процедуру бронювання, Користувач вважається прийняв умови цієї Угоди в повному обсязі без обмежень і застережень. У разі, якщо Користувач не згоден повністю або в частині з положеннями цієї Угоди, то він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту.

1.5. Qzone має право в будь-який момент в односторонньому порядку і без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та / або доповнення в цю угоду шляхом опублікування оновленої версії на сайті. Оновлена версія Угоди набирає чинності з моменту її публікації на Сайті. У разі, якщо Користувач не згоден повністю або в частині з положеннями оновленої версії Угоди, то він не має права використовувати матеріали і сервіси Сайту.

1.6. Умови використання матеріалів та сервісів Сайту регулюються цією Угодою та іншими угодами (оферта), розміщеними на Сайті.

1.7. Чинна редакція цієї Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою http://qzone.com.ua/.

Умови використання матеріалів і сервісів Сайту:
2.1. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з цією Угодою. Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів і згоден дотримуватися умов цієї Угоди, тобто висловлює повне і беззастережне прийняття умов цієї Угоди відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) і стає клієнтом.

2.2. Ця Угода вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами шляхом проставлення відмітки про згоду (галочки) у спеціальному полі поруч з посиланням на текст Угоди навпроти фрази «Я приймаю умови цієї угоди».

2.3. Qzone має право посилати Користувачам на зазначені електронну поштову адресу (e-mail) і телефонний номер повідомлення інформаційного та рекламного характеру (розсилки).

Користувач дає свою згоду на отримання розсилок шляхом проставлення в своєму профілі позначки про згоду (галочки) в спеціальному полі навпроти фрази «я згоден отримувати інформаційні повідомлення від мережі «Qzone». Користувач має право відмовитися від отримання розсилок шляхом зняття галочки з вищевказаного спеціального поля.

2.4. Qzone в односторонньому порядку має право встановлювати обмеження у використанні матеріали та сервісів Сайту як для всіх Користувачів, так і для окремих категорій Користувачів.

2.5. Користувач не має права використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

2.6. Користувач не має права порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

2.7. Користувач не має права використовувати Сайт і його Вміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Qzone і/або інших осіб.

2.8. Всі об'єкти, доступні при використанні Сайту, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, розміщені на Сайті (надалі разом — «Контент»), є об'єктами виняткових прав Qzone і інших правовласників. Будь-яке використання контенту без згоди його правовласників суворо заборонено.

Порядок реєстрації Користувача:
3.1. Для того, щоб скористатися функціональними сервісами Сайту Користувач зобов'язаний пройти процедуру бронювання на Сайті.

3.2. При бронюванні, Користувач вводить в спеціальну форму своє (справжнє ім'я, адресу електронної пошти (e-mail), номер мобільного телефону.

3.3. Користувач погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у Формі бронювання.

3.7. Персональна інформація, що надається Користувачем, що міститься в базі, зберігається і обробляється Qzone відповідно до положень Розділу 4 цієї Угоди.

Персональні дані та політика конфіденційності:
4.1. Вносячи дані при бронюванні, Користувач надає Qzone інформацію, що становить персональні дані Користувача і дає свою згоду на обробку Qzone такої персональної інформації, в тому числі її передачу третім особам. У разі, якщо Користувач не бажає, щоб Qzone продовжувала обробку його персональних даних, він повинен поставити про це до відома компанію Qzone відправивши лист на пошту qzone2015@mail.ru.

4.2. Користувач повністю погоджується і дозволяє Компанії оприлюднення та подальше використання в рекламних цілях, і будь-якого роду рекламних акціях зображень Користувача (в тому числі його фотографії, а також відеозаписи або твори образотворчого мистецтва, в яких він зображений), у тому числі, якщо його зображення отримано при зйомці, яка проводилася в місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах.

4.3. Qzone може обробляти персональні дані таким чином, якщо не вказано інше: збирати, накопичувати, зберігати, систематизувати, уточнювати, використовувати, знеособлювати, передавати цю інформацію третім особам.

4.4. Qzone і інші уповноважені нею співробітники можуть використовувати персональні дані Користувачів для зв'язку з Користувачем та/або надавати у межах договірних відносин третім особам інформацію про користувачів сайту.

4.5. Обробка персональних даних користувача здійснюється відповідно до законодавства в області персональних даних з метою і цим розділом Про політику конфіденційності.

4.6. Обробка персональних даних здійснюється з метою ідентифікації Користувача, надання ідентифікованого Користувачу доступу до матеріалів та сервісів Сайту; встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача; визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства; повідомлення Користувача про стан бронювання Квесту; надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту; надання Користувачеві з його згоди, оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинний розсилки та інших відомостей від імені Qzone або від імені партнерів Qzone; здійснення рекламної діяльності з згоди Користувача.

4.7. Qzone гарантує, що при обробці персональних даних приймає всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних і інших неправомірних дій.

4.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.

4.9. Qzone надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим особам і працівникам, яким ця інформація необхідна для виконання обов'язків, що випливають з цієї Угоди та інших угод (оферт), розміщених на Сайті.

Qzone гарантує дотримання зазначеними особами конфіденційності персональних даних Користувача та безпеки персональних даних при їх обробці.

4.10. Qzone вправі розкрити будь-яку зібрану про Користувача Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням чи скаргою щодо неправомірного використання Сайту для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може перешкоджати або втручатися в права Qzone або прав інших Користувачів Сайту.

4.11. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки з підстав і в порядку, встановленим законодавством України.

4.12. Qzone спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

Обмеження відповідальності:
5.1. Всі матеріали і сервіси Сайту надається у вихідному вигляді, без гарантій повноти або своєчасності, і без, інших явно виражених або маються на увазі гарантій. Доступ до Сайту, а також використання його матеріалів та сервісів здійснюються виключно на розсуд Користувача і на його ризик.

5.2. Qzone не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки й неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на цьому Сайті.

5.3. Деякі посилання на Сайті ведуть до ресурсів, розташованих на сторонніх сайтах. Дані посилання розміщені для зручності Користувачів і не означають, що Qzone схвалює зміст інших сайтів. Крім цього, Qzone не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент. Ця заява відноситься до всіх посилань, представленим на сайті, і матеріалами всіх веб-сайтів, доступних через банери і посилання на сайті.

5.4. Qzone не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб або третіх осіб стосовно Користувача.

5.5. Сайт може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання особистої та загальної інформації про Користувачів. «Cookies» являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися інтернет-сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для поліпшення змісту. Пройшовши процедуру реєстрації, Користувач висловлюєте свою згоду на використання Сайтом cookies.

5.6. Qzone не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

5.7. Qzone не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при створенні профілю.

5.8. Qzone не несе відповідальності за затримки або перебої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

5.9. Qzone не несе відповідальності за дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

Інші положення:
6.1. Ця Угода складена і регулюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.2. Через безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосовані до відносин між Користувачем і Soundcloud.

6.3. Ця Угода не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов'язань або відносин про об'єднання між Користувачем і Soundcloud.

6.4. У разі визнання одного або декілька положень цієї Угоди недійсними або не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

6.5. Ця Угода укладається на невизначений термін.

т.м Qzone-2017